Människorna bakom bolaget.

Svensk Kärnkraft AB ägs genom olika bolag och av flera personer.

Kärnkraft Chang Frick

Chang Frick

Största delägare och ansvarar över att nå ut till våra kunder. Han är en välkänd medieprofil, inte minst genom publikationen Nyheter Idag.

Kärnkraft Pierre Holt Busk

Pierre Holt Busk

Delägare och VD. Han har lång erfarenhet av finansbranschen och har tidigare hjälpt andra aktörer att starta upp elhandelsbolag.

Kärnkraft Ilan Sadé

Ilan Sadé

Affärsjurist och delägare i bolaget genom Davka Förvaltning AB tillsammans med Frick. Sadé ser till att alla papper är i ordning.

Kärnkraft Johan Varland

Johan Varland

Delägare och har en bakgrund i Tobin Properties, ett fastighetsbolag som han var med att börsnotera. Varland hjälper till med affärsutveckling.

Så startades Svensk Kärnkraft AB

Idén till ett elhandelsbolag med fokus på svensk kärnkraft föddes för flera år sedan av Chang Frick. Intresset för kraftproduktion hade han redan i 25-årsåldern när han arbetade med högspänningsledningar.

År 2014 startade Frick en medieverksamhet med onlinetabloiden Nyheter Idag där han själv på olika sätt verkat för svensk kärnkraft. Samtidigt började han undersöka möjligheterna för ett unikt elhandelsbolag som inte fanns – ett bolag som bara säljer kärnkraftsel.

Där och då fanns inte förutsättningarna för att få igång en sådan verksamhet, men några år senare var förutsättningarna på plats. Intresset för kärnkraft hade fortsatt att växa kraftigt och medieverksamheten kom att nå tio procent av Sveriges mediekonsumenter. Av flera skäl är överlappet stort mellan målgruppen för Nyheter Idag och Svensk Kärnkraft AB.

Vid denna tid lärde Frick känna Pierre Holt Busk med bakgrund inom finansbranschen. Holt Busk har även erfarenhet av att starta upp just elhandelsbolag.

Här började diskussionerna ta fart på allvar hösten 2018. Kalkyler togs fram och olika marknadsundersökningar genomfördes. År 2019 togs beslutet att starta upp verksamheten på allvar.

Affärsidén

Det har länge saknats ett seriöst alternativ på elmarknaden för den som vill köpa sin el från svensk kärnkraft. Istället har flera elhandelsbolag premierat energislag som vindkraft och solkraft, trots att ungefär hälften av svenskarna i grunden är positiva till kärnkraft.

Elhandel är en bransch med överlag låga marginaler. Det förutsätts att ett elhandelsbolag klarar av att bygga en stor kundstock för att verksamheten ska kunna överleva på sikt. Och det kostar pengar att locka nya kunder.

Här ser Frick en synergieffekt med medieverksamheten i Nyheter Idag. Den målgrupp som Nyheter Idag redan når är mycket positiva till kärnkraft. Genom marknadsföring i egna medier finns potential att bygga en stor kundstock till låg kostnad.

Utöver synergin inom kundrekrytering finns fler möjligheter att sänka kostnaderna. Istället för att köpa in externa affärssystem har Svensk Kärnkraft utvecklat egna systemlösningar, något som på sikt gör det möjligt att pressa kostnaderna ytterligare.

Med en unik profil på kärnkraft, låga omkostnader och en målgrupp vi redan når ser vi goda förutsättningar att ta marknadsandelar inom svensk elhandel.

Samhällsnytta

Att driva upp ett nytt elhandelsbolag som förhoppningsvis går med vinst är en sak. Men det finns även en större vinst – en vinst för hela samhället. Sverige behöver en mer stabil och pålitlig produktion och distribution av elkraft.

Med större inslag av sol- och vindkraft, energislag som inte levererar när det är mörkt och vindstilla, ställs det högre krav på stabil baskraft och balanskraft. Det är elkraft som oavsett årstid eller tid på dygnet garanterar att elnätet är i balans och dett producerar tillräcklig effekt.

Redan nu varnas det för elbrist i delar av Sverige. Detta kan till stor del förklaras med politiska beslut om att avveckla kärnkraften som till skillnad från vatten- och vindkraft är belägen där elkonsumtionen är hög. Samtidigt saknas alternativ produktion som kan ersätta den uteblivna elproduktionen. Det tvingar Sverige att i större utsträckning importera elkraft från grannländer som i flera fall producerar elkraften med smutsiga kol- och oljeledade kraftverk. 

Lösningen att importera eller överföra elkraft på långa avstånd har även andra begränsningar. Det går helt enkelt inte att överföra hur stora mängder energi som helst i det svenska elnätet.

Här behöver beslutsfattare tänka om. Istället för att avveckla behöver Sverige utveckla kärnkraften. Med effektiv, pålitlig och billig elproduktion kan industrier fortsätta växa och skapa arbeten. Men att påverka politiken är inte alltid det enklaste.

Här kan elhandelsbolaget Svensk Kärnkraft AB spela en roll. Som elkund hos oss levererar vi inte bara el till dig från svenska kärnkraftsverk, vi företräder även dig i den bredare samhällsdebatten och bidrar aktivt till kärnkraftens framgångar. Varje elkund hos oss visar både politiker och de stora elproducenterna att det finns en stor del av befolkningen som aktivt stöder svensk kärnkraft.

Om tillräckligt många väljer svensk kärnkraft framför andra energislag blir det till slut politiskt omöjligt att fortsätta avvecklingen av de svenska kärnkraftsverken. Istället kan vi sätta press på beslutsfattare att möjliggöra nya moderna kärnkraftverk.

Det vinner vi alla på.

High energy! Teckna dig för en strålande affär!

Det är busenkelt att byta till Svensk Kärnkraft. Med din nuvarande elräkning till hands fyller du bara i uppgifterna så sköter vi resten!

Bli kund idag